Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Formacje świecowe są jednym z najbardziej efektywnych instrumentów analizy  technicznej. Są stosowane na każdym z interwałów – im lepszy tym  większe znaczenie danej formacji. Uwidaczniają one sentyment jaki panuje  na rynku, jest to skuteczne narzędzie zarówno dla rozpoczynających jak i  profesjonalnych inwestorów. Formacje świecowe sygnalizują moment nawiązania transakcji – jeśli znany jest obszar gdzie szukano potwierdzenia w postaci zmiany układu sił na rynku.

Ten rodzaj analizy to przede wszystkim badanie ruchów rynku głównie przy użyciu wykresów. Jej przedmiotem jest prognoza przyszłych ruchów ceny. Opiera się ona na 3 twierdzeniach:
- rynek dyskontuje wszystko
- ceny podlegają trendom
- historia się powtarza

Inwestorzy uważający, że analiza techniczna jest wystarczająca do przewidywania zachowań ceny wchodzą w rynek wyłącznie na podstawie wykresu. Wszystkie czynniki posiadające wpływ na cenę są już w niej uwzględnione.

Ceny podlegają trendom - podążają w jakimś kierunku. Należy zidentyfikować trend we wczesnej fazie i się do niego przyłączyć.

Historia się powtarza - w przeszłości da się odnaleźć pewne schematyczne sytuacje. Istnieje prawdopodobieństwo, że historia się powtórzy.

Ta wersja analizy to nic innego niż badanie postępowań rynku przede wszystkim przy użyciu wykresów. Jej tematem jest predykcja dalszych nurtów cenowych. Opiera się ona na trzech aksjomatach:
- rynek dyskontuje wszystko
- ceny podlegają trendom
- historia się powtarza

Gracze mówiący, że analiza techniczna wystarczy do prognozy zachowań ceny wchodzą w rynek wyłącznie na podstawie wykresu. Wszystkie czynniki które mają wpływ na cenę są już w niej uwzględnione.

Ceny podlegają trendom - idą w jakimś kierunku. Należy rozpoznać trend w początkowej fazie i się do niego przyłączyć.

Historia się powtarza - w przeszłości da się spotkać pewne powtarzalne schematy. Jest prawdopodobieństwo, że historia się powtórzy.

Witam użytkowników na moim blogu poruszającym problem analizy technicznej. W kilku zdaniach pragnę pokazać fundamentalne zasady, którymi kieruję się przeglądając wykresy na rynku Forex. Nie pokażę tu zaawansowanych sposobów, ponieważ sam jestem na początku swojej drogi, a podobno dobrą metodą nauki jest uczenie innych. Mam nadzieję, że odnajdziecie tu parę ciekawych ciekawostek, które pomogą wam odnosić sukcesy na rynku Forex.